Wstęp

Nasza Kompania

Wstęp

   Celem zadania jest stworzenie listy przodków naszych uczniów i nauczycieli, którzy wzięli udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. W zabawie mogą wziąć udział uczniowie z klas 1-6, którzy z pomocą rodziców lub samodzielnie przygotują biogram „rodzinnego” Powstańca. Dopuszczalna jest praca w grupie.

Winien on zawierać jego imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa z uczniem SP 20, miejsce skąd pochodził (wersja podstawowa, minimalna).
Można też przygotować wersję rozszerzoną, wzbogaconą innymi wiadomościami, fotografiami z epoki. Zbieramy tylko wersje na płytach CD lub DVD.
Najciekawsze biogramy np. w formie prezentacji multimedialnej mogą wziąć udział w konkursie zewnętrznym Wielkopolska 1918.

Wszystkie dostarczone materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu szkolnego

Wyrażam zgodę na publiczną prezentację dostarczonych przeze mnie materiałów na szkolnej stronie internetowej. Oświadczam ,że są one moją własnością.
Data…………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………

 Ocena aktywności

•– cząstkowa ocena bdb. z historii z przyniesienie prostego biogramu członka rodziny biorącego udział w Powstaniu ( imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, miejscowość gdzie żył);
•- ocena celująca za biogram bogatszy np. zdjęcia , daty;
-najciekawsze i najbogatsze biogramy wezmą udział w konkursie szkolnym – nagrody rzeczowe i mogą zostać zakwalifikowane do ogólno wielkopolskiego konkursu Wielkopolska 1918 ( termin nadsyłania prac do 20 listopada 2008)+ punkty do Historyka Roku. Konkurs szkolny zostanie rozstrzygnięty do dnia prezentacji projektu.

 Przykładowy sposób przygotowania biogramu

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI 19918-1919

 IMIĘ I NAZWISKO

FOTOGRAFIA

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA Z OBECNYM UCZNIEM LUB NAUCZYCIELEM

ZAWÓD

 WAŻNE DATY W JEGO ŻYCIU

 ŚRODOWISKO Z KTÓREGO POCHODZIŁ/ MIASTO , WIEŚ

WYDARZENIA W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁ

MIEJSCA Z KTÓRYMI BYŁ ZWIĄZANY

PAMIĄTKI, KTÓRE PO NIM ZOSTAŁY

Powiązane tematy

Back to top button