Literatura

Literatura

1.Bauer Piotr, Generał Józef Dowbor – Muśnicki 1867 – 1937, Poznań 1988.
2.Czubiński Antoni, Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919. Geneza – charakter – znaczenie, Poznań 1988 i 2003.
3.Czubiński Antoni, Wielkopolska w latach 1918 – 1939, Poznań 2000.
4.Czubiński Antoni, Grot Zdzisław Miśkiewicz Benon, Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919. Zarys dziejów, Warszawa – Poznań 1983 i 1988.
5.Karwat Janusz, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887 – 1919, Poznań 2002.
6.Kosman Marceli, Powstanie Wielkopolskie, Poznań 1993.
7.Polak Bogusław, Generał Stanisław Taczak 1874 – 1960, Poznań 1988.
8.Polak Bogusław, Wojsko Wielkopolskie 1918 – 1920, Koszalin 1990.
9.Słownik Biograficzny Powstańców Wielkopolskich1918 – 1919, red. Antoni Czubiński i Bogusław Polak, Poznań 2002.
10.Topolski Jerzy, Wielkopolska przez wieki, Poznań 1999.
11.Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, wybór i opracowanie Janusz Karwat, Poznań 2007.
12.70 rocznica odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, red. Kotłowski Tadeusz, Poznań 1992

Back to top button