Harmonogram

" Dwudziestka na Tropach Powstania Wielkopolskiego "

 
Harmonogram działań projektowych

Rok szkolny 2007/08

23 luty 2008 inauguracja prac nad projektem „Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”
Marzec- maj – szkolenia dla koordynatorów, wstępne opracowanie projektu szkolnego
Maj – przygotowanie przez Koło historyczne zasad zabawy sportowej Palant Historyczny
Maj- pytania z wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim włączone do ogólno festynowej zabawy pt:
„Kwietny paszport” w ranach festynu szkolnego „Kwiaty polskie” 17 .05.08 przygotowane przez wszystkie klasy 1-6.

Rok szkolny 2008/09

Sierpień – Fragment Rady pedagogicznej poświęcony omówieniu projektu i pozyskaniu dalszych
współpracowników, ewentualna modyfikacja harmonogramu

Wrzesień – listopad

Przedmiot

Zadanie

Formy realizacji

Terminy

Nauczanie zintegrowane, klasy 1-3

Poznanie podstawowych faktów i miejsc związanych z Powstaniem

Lekcja historii poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu

1 połowa września 2008

Historia

Poznanie podstawowych faktów i miejsc związanych z Powstaniem

Prezentacja multimedialna o Powstaniu Wielkopolskim

1 połowa września 2008

Wychowawcy 1-6 we wszystkich salach

Poznanie podstawowych faktów i miejsc związanych z Powstaniem

Gazetka w klasie o Powstaniu, jego bohaterach + logo szkolnego projektu

1 połowa września 2008

Poznanie podstawowych faktów i miejsc związanych z Powstaniem

Koło historyczne – wycieczka fotograficzna śladami Powstania Wielkopolskiego po mieście i wystawa prac

2 połowa września

Wychowanie fizyczne klasy 4-6

Poznanie podstawowych faktów i miejsc związanych z Powstaniem

Udział klas w Palancie historycznym – zawody sportowe

2 połowa września

Historia, j. polski

Poznanie historii własnej rodziny i odszukanie informacji o udziale w Powst. Wlkp, przygotowanie biogramu

“Nasza kompania”- w ramach lekcji historii, j. polski

Wrzesień- październik

Wychowawcy 1-6

Poznanie podstawowych faktów i miejsc związanych z Powstaniem i zaprezentowanie ich w klasie ( dodatek do istniejącej już gazetki klasowej)

  Rajd szkolny 4.10.2008

Przyroda

Zaznaczenie na planie miasta miejsc związanych z Powstaniem i ekspozycja w Sali w ramach gazetki klasowej

Praca z mapą i planem indywidualna lub grupowa

1 połowa października

Historia

I etap konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”

17 listopada

Muzyka
kolo muzyczne

Poznanie i zaprezentowanie rodzicom i uczniom pieśni powstańczych

Poranek z Pieśnią patriotyczną i Wieczór dla rodziców- najlepiej gdy są wywiadówki
( może też być nagrana na informatyce płyta i prezentacja zdjęć z projektu na parterze w czasie zebrań)

Początek grudnia

Informatyka

Udokumentowanie pracy nad projektem, pokazanie aktywności uczniów i ich osiągnięć

Kalendarz rocznicowy na 2009 rok ze zdjęciami z prac projektowych z możliwością powielenia

Do listopada 2008

Informatyka , plastyka

Przygotowanie zaproszeń na prezentację projektu

Ćwiczenia z tekstem

Do 1 listopada

Back to top button