Scenariusz

Podsumowanie projektu „Dwudziestka na tropie Powstania Wielkopolskiego”.

Scenariusz uroczystości z okazji
Dnia Niepodległości oraz 90 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.

 Podsumowanie projektu
„Dwudziestka na tropie Powstania Wielkopolskiego”.

„Orzeł Biały znów w gnieździe swym gości…”

Recytacja pieśni „Rota”. W tle podkład muzyczny.
Recytatorzy po kolei wychodzą na scenę.
Chór stoi na scenie.

Recytator 1:
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród
Nie damy pogrześć mowy…”

Chór: „Tak nam dopomóż Bóg…”

Recytator 2:
„Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha…”

Chór: „Tak nam dopomóż Bóg…”

Recytator 3:
„Twierdzą nam będzie każdy próg
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg”

Chór: „Tak nam dopomóż Bóg…”

Nauczyciel (kilka słów o powstaniu) Usłyszeliście przed chwilą słowa majestatycznej „Roty”, która była pieśnią powszechną w czasie Powstania Wielkopolskiego. Wybuch Powstania Wielkopolskiego w dziejach naszego narodu był wydarzeniem szczególnym. Był to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości polskiej wróciły w 1918 roku do Macierzy. Znaczenie Powstania Wielkopolskiego nie sprowadza się tylko do przyniesienia niepodległości Wielkopolsce. Odegrało ono dużą rolę przez sam fakt odniesionego sukcesu oraz uczestnictwo powstańców w tworzeniu II Rzeczypospolitej, w obronie jej zachodnich granic i w odbudowie administracji polskiej.

Pieśń w wykonaniu klasy 5b: „Gdy szedłem raz od Warty”

Jednoaktówka „Przyjazd Paderewskiego do Poznania”
autorstwa Martyny Wiecheć ( w załączeniu)

Zakończenie:
Wszyscy wykonawcy stoją na scenie.
Recytatorzy wykonują wiersz B. Karpińskiego „Cześć i sława”. W tle muzyka.

Recytator 5:
„Wszystkim tym, którym w sercach
Nie wygasła miłość ojczyzny –
Wszystkim Tym, co nie dali się zwieść –
Tym, co odnieśli krwawe blizny –
I tym, co polegli..

Wszyscy: „Cześć”

Recytator 6:
„Tym co chwycili za broń
Tym co nie tracili nadziei
Tym co szli i walczyli jak lew (…)
Tym co nie zwątpili w los
Tym co przeczuli zmartwychwstanie
Tym, którzy odbili cios..”

Wszyscy: „Cześć i sława!”

Recytator 7:
„Tym co przez srebrzyste łzy
Przyszłość wyanieloną widzieli
Tym co wierzyli w cud (…)
Tym co gorące mieli serce
Co czuli płomień choć w iskierce
Tym co zwątpienie precz gnali (…)
Tym którzy wolność wykowali”.

Wszyscy: „Sława i cześć”.

Pieśń: „O mój rozmarynie”

Organizatorzy:
Martyna Wiecheć
Małgorzata Szymanowicz
Grażyna Rogalińska

Back to top button