Wprowadzenie

" Dwudziestka na Tropach Powstania Wielkopolskiego "

Wprowadzenie

W 2008 roku mija 90 lat od wielkiego zrywu narodowego Polaków zamieszkujących Wielkopolskę, Powstania Wielkopolskiego. Przywróciło ono naszą ziemie odradzającemu się państwu polskiemu wyrywać ją zbrojnie z rąk pruskiego zaborcy.

 

Powstanie nie było chaotycznym zrywem amatorów;” zmysł organizacji, uformowany przez kilkadziesiąt lat treningu w rozmaitych organizacjach, od spółek zarobkowych po czytelnie ludowe, dał wojnę prowadzoną mądrze i skutecznie”.

A walczyć było trzeba ,bo choć cale Niemcy pogrążone były w wirze rewolucji, a w samej Wielkopolsce dzielono się władzą z Polakami, oddać pokojowo Polsce naszej ziemi nikt w Berlinie nie chciał.

Nie tylko Wielkopolska zawdzięcza swoją przynależność do państwa polskiego Powstańcom 1918-1919 roku. Zahartowani i przeszkoleni pojechali bronić Lwowa, współorganizowali Powstania śląskie, stanowili ¼ armii polskiej w wojnie polsko bolszewickiej.

Dzisiaj nie żyje już żaden z bohaterów tamtych dni a o ich walce mówią książki i powstańcze groby. Projekt „Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”ma przybliżyć tamte czasy dzisiejszym mieszkańcom naszego regionu.

 

 

Cele projektu szkolnego

„Dwudziestka na tropach Powstania Wielkopolskiego”
w ramach Projektu ODN „Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”SP20 Poznań.

1.Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

2.Ukazywanie wkładu wielkopolskiego społeczeństwa w proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę.

3.Rozbudzanie zainteresowań historią regionu i swojej rodziny w okresie Powstania.

4.Integracja społeczności szkolnej wokół tematyki powstańczej

5.Stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, pokazanie zalet pracy zespołowej i wykorzystania wychowawczych aspektów pracy projektowej.

6.Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Czas trwania Projektu

Maj 2008- Grudzień 2008

Adresaci Projektu
Uczniowie, rodzice i nauczyciele SP 20

 

 

Back to top button