Palant historyczny- Pytania 2 pkt

Palant historyczny-Pytania 2 pkt

1.W którym roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie?
W 1918, 27 grudnia
2.Z jakich przyczyn wybuchło Powstanie Wielkopolskie?
Powstanie wybuchło, aby wyzwolić Wielkopolskę spod panowania pruskiego i przyłączyć ją do odradzającego się państwa polskiego. Bezpośrednim powodem wybuchu walk, po południu 27 grudnia 1918 roku była demonstracja – pochód, niemieckich cywilów i wojskowych połączona ze zrywaniem flag polskich i alianckich i strzałami z karabinów i rewolwerów w kierunku Bazaru gdzie przebywał wtedy goszczący w Poznaniu Ignacy Paderewski.
„26.12.1918 roku wieczorem muzyk udał się na bankiet powitalny, po którym wygłosił przemówienie patriotyczne przeobrażające się w wielką manifestację polityczną Polaków. Reakcją niemiecką była próba wręczenia Paderewskiemu nakazu wyjazdu z miasta, ale sam dokument nie został dostarczony, gdyż urzędnik niemiecki został zatrzymany przez manifestantów. W odpowiedzi na te wydarzenia Niemcy zorganizowali następnego dnia defilady wojska maszerującego przez ulice Poznania, podczas których deptano polskie flagi oraz atakowano Polaków. W godzinach popołudniowych Niemcy zorganizowali wiele kontrmanifestacji, które bardzo szybko przerodziły się w zamieszki. Niemieccy nacjonaliści atakowali polskich manifestantów pod Hotelem Bazar, m.in. poprzez ostrzeliwanie (przy wsparciu wojska) zgromadzonych tam ludzi. To była iskra wzniecającą powstanie”

3.
Kto pierwszy poległ w powstaniu?
Franciszek Ratajczak
4.Kto pierwszy dowodził powstaniem?
Stanisław Taczak
5.Kim był Ignacy Jan Paderewski?
Znanym na cały świat pianistą, kompozytorem, politykiem, premierem Polski, działaczem niepodległościowym, profesorem konserwatorium w Warszawie.
6.W jakim z kin zebrał się Sejm Dzielnicowy?
W kinie Apollo
7.
Jaki stopień miał pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego?
Stanisław Taczak w chwili wybuchu Powstania był Kapitanem WP, którego właśnie wtedy awansowano do stopnia majora
8.Kim był Henryk Śniegocki?
Współtwórca harcerstwa w Wielkopolsce, jeden z współtwórców POWZP (Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego) w 1918 roku, uczestnik Powstania Wielkopolskiego
9..Czym była Komisja Kolonizacyjna?
Komisja Kolonizacyjna (niem. Ansiedlungskommission) założona w latach 80 tych XIX wieku z inicjatywy Otto von Bismarcka, dysponując dużymi funduszami przekazywanymi przez rząd, starała się wykupić ziemię od polskiej szlachty i chłopów, a następnie osadzić na niej przybyszów z Niemiec. Miała służyć zakładaniu nowych wsi niemieckich w Wielkopolsce oraz na Pomorzu, a więc i wypieraniu Polaków tam mieszkających. Mimo ogromnych pieniędzy łożonych na ten cel przez Niemców, nie odniosła sukcesu, gdyż mieszkańcy Rzeszy niezbyt chętnie przeprowadzali się na wschód (ostatecznie osiedlono około 22 tysiące rodzin). Widząc małą skuteczność działania Komisji Kolonizacyjnej, wprowadzono w 1908 roku nakaz wykupywania ziemi od Polaków. Protesty Niemców jednak w znaczny sposób ograniczyły taką politykę. W ramach akcji kolonizacyjnej osadziła do roku 1906 na ziemiach polskich około 12 tysięcy niemieckich rodzin osadniczych, szacując osiągnięty w ten sposób wzrost ludności niemieckiej na 135-150 tysięcy osób. Do roku 1918 liczba rodzin osadniczych wzrosła z 12 tysięcy do 20 tysięcy. Siedzibą było dzisiejsze Collegium Maius.
10.Czym zajmowała się Naczelna Rada Ludowa?
Do zadań NRL należało przejmowanie od Niemców administracji poprzez tworzenie terenowych rad ludowych na obszarze Wielkopolski, Pomorza i Śląska.
11.Jaki stopień po powstaniu dostał S. Taczak?
Powstanie zakończył ze stopniem majora, potem awansowano go do stopnia podpułkownika i pułkownika by wreszcie w 1923 roku otrzymać stopień generalski
12.Kto był pierwszym wodzem wojsk polskich w 1918 roku?
Józef Piłsudski
13.Jaki stopień miał Józef Dowbór Muśnicki?
Był generałem. Generał Dowbor-Muśnicki 11 stycznia otrzymał mocą dekretu NRL tytuł Głównodowodzącego wszystkich Sił Zbrojnych Polskich byłego zaboru pruskiego.
14.
Kto pierwszy poległ w powstaniu na terenie Poznania?
Franciszek Ratajczak i Andrzejewski Antoni- chłopak do posług w bilardowi, który z ciekawości wyszedł na taras i został postrzelony pod Bazarem. Legenda uznała go za po powstańca.
15.Wymień dowódców powstania 1918-1919?
Major Stanisław Taczak, generał Józef Dowbór Muśnicki
16.
Gdzie w Poznaniu rozpoczęły się pierwsze walki?
Około godziny 17.00 Tego dnia przed Prezydium Policji, mieszczącym się naprzeciw budynku Teatru Miejskiego oraz w okolicach Hotelu Bazar pojawiły się polskie oddziały Straży Ludowej, POW i SSiB. Dowódcy polscy wydali rozkaz zdobycia Prezydium Policji, obsadzonego przez Niemców. W walkach o ten budynek poległ pierwszy powstaniec wielkopolski w Poznaniu, Franciszek Ratajczak (śmiertelnie ranny, zmarł po przewiezieniu do szpitala). Walki o ten budynek zakończyły się w nocy, kiedy to zawarto polsko-niemieckie porozumienie, na mocy, którego Niemcy mogli opuścić Prezydium z bronią w ręku. Zastąpiły ich oddziały Straży Ludowej.
17.Podaj skrót Naczelnej Rady ludowej?
NRL
18. Jak nazywał się powstańczy pociąg pancerny używany m.in. w walkach o Krotoszyn?
Pociąg nazywał się Poznańczyk
19.Przy jakiej ulicy w Poznaniu stoi pomnik powstańców wielkopolskich?
Pomnik Powstańców Wielkopolskich Soi na skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice i Królowej Jadwigi.
20. W jakich latach rozgrywała się pierwsza wojna światowa?
Pierwsza wojna światowa trwała od zamachu w Sarajewie w 1914 roku do podpisania rozejmu 11 listopada 1918 roku. Polski nie było wtedy na mapach świata, była pod zaborami.
21.Jaką broń trzymają żołnierze na pomniku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu?
Żołnierz trzyma karabin, oficer szablę
22.
Co jest tematem czterech tablic na pomniku Powstańców Wielkopolskich?
Dzieci wrzesińskie, Wóz Drzymały, Śmierć Franciszka Ratajczaka, Marcin Kasprzak wśród robotników
23.Gdzie znajduje się największy cmentarz powstańczy?
Największy cmentarz powstańczy znajduje się na Cytadeli w Poznaniu
24.Co było bezpośrednim przyczyną powstania?
Bezpośrednią przyczyną wybuchu Powstania były niemieckie strzały i zrywanie polskich i alianckich flag pod Bazarem
25.W którym poznańskich hoteli zatrzymał się udający się do Warszawy Paderewski?
Paderewski zatrzymał się w hotelu Bazar – głównej siedzibie polskiego ruchu narodowego w Poznaniu
26.W jakim mieście po raz pierwszy otwarto ogień powstańczy?
W Poznaniu, 27 grudnia 1918 roku
27.Jaki pomnik stoi na ulicy Wierzbięcice?
Powstańców Wielkopolskich
28.Co wydarzyło się 27 grudnia 1918 w Poznaniu?
Wybuchło Powstanie Wielkopolskie
29.Co było celem powstania?
Celem powstania było wyzwolenie ziem zaboru pruskiego spod władzy niemieckiej i przyłączenie ich do Polski
30.
Dlaczego jedna z poznańskich ulic nazywa się Franciszka Ratajczaka?
Na pamiątkę powstańca, który właśnie w tej okolicy został ranny a potem zmarł, jako pierwszy w mieście
31.
Jak wygląda rozetka powstańcza?

32.Na jakim instrumencie grał Paderewski?
Na pianinie
33.Dokąd udał się Paderewski w 1918 po wyjeździe z Poznania?
Paderewski udawał się do Warszawy
34.Jaką decyzję w sprawie Wielkopolski podjęto w Wersalu?
28 czerwca 1919 roku, kończący I wojnę światową Traktat wersalski przyznawał Wielkopolskę Rzeczypospolitej.
35.Wymień 3 ,,powstańcze’’ ulice.
Stanisława Taczaka, gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, Franciszka Ratajczaka, J.I. Paderewskiego, Powstańców Wielkopolskich
36.Jakie ziemie zajmował zabór pruski?
Pomorze Gdańskie, Warmię, Mazury, Wielkopolskę
37. Z okien którego z poznańskich hoteli przemawiał Paderewski?
Ignacy Jan Paderewski przemawiał z okien hotelu Bazar przy Alejach Marcinkowskiego.
38.W jakim budynku mieści się Muzeum Powstania Wielkopolskiego?
Na Starym Rynku w Odwachu ( obok jest Muzeum Wojska gdzie też zgromadzono dużo pamiątek powstańczych)
39.Jak nazywa się odznaczenie, które było nadawane uczestnikom Powstania Wielkopolskiego?
To odznaczenie to Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
40.Którą rocznicę wybuchu Powstania 1918 roku obchodzimy obecnie?
W 2008 roku obchodzimy 90 rocznicę wybuchu Powstania.

Back to top button