Ocena aktywności

" Dwudziestka na Tropach Powstania Wielkopolskiego "

Ocena aktywności uczniów biorących aktywny udział w projekcie

Przygotowanie gazetki klasowej – pochwały do dziennika.

Wystawa fotograficzna – pochwala w dzienniku + punkty w rywalizacji o tytuł Historyka Roku

Palant historyczny – dyplomy i słodkie nagrody dla pierwszego i ostatniego zespołu ( punkty przyznawane przez nauczycieli wf)

Nasza kompania – cząstkowa ocena bdb z historii z przyniesienie prostego biogramu członka rodziny biorącego udział w Powstaniu ( imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, miejscowość gdzie żył); – ocena celująca za biogram bogatszy np. zdjęcia , daty; najciekawsze i najbogatsze faktowo biogramy wezmą udział w konkursie szkolnym – nagrody rzeczowe i mogą zostać zakwalifikowane do ogólno wielkopolskiego konkursu Wielkopolska 1918 ( termin nadsyłania prac do 20 listopada 2008)+ punkty do Historyka Roku

Rajd szkolny – pochwały do dziennika

Praca z mapą i planem- według szkolnego systemu oceniania

Poranek z pieśnią – pochwały, nagranie autorskiej płyty

 

Kalendarz rocznicowy –według szkolnego systemu oceniania + pochwala = publikacja najlepszej pracy

Konkurs historyczny – wg regulaminu konkursu + najlepsi ocena celująca i bdb z historii+ punkty do Historyka Roku

Zaproszenia – wg szkolnego systemu oceniania

Back to top button